Lista zmian

Wersja 1.70.1226.8360 (beta) (17.02.2013)

! Aby pobrać wersję beta przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij przycisk Sprawdź dostępność
 aktualizacji w oknie 'O programie...' aplikacji
+ Dodano funcje SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512 (Keccak)
! Zmianiono nazwy funcji SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 odpowienio na SHA2-224, SHA2-256,
 SHA2-384, SHA2-512
+ Dodano parametr /R wiersza poleceń włączający zapamiętanie stanu okana aplikacji w rejestrze
 systemowym, parametr /R- usuwa wszystkie informacje z rejestru
! Zmieniono parametry wiersza poleceń dla funkcji MD6. Aktualny sposób wywołania to
  MD6(d,K,L,r). Np.: "HashCodes_x86.exe /H:MD5,MD6(512)". Wszystkie parametry są opcjonalne
+ Dodano parametry wiersza poleceń dla funkcji HAVAL. Sposób wywołania to HAVAL(l,p), gdzie
 parametry odpowiednio oznaczają długość skrótu w bitach oraz ilość prób.
 Np.: "HashCodes_x86.exe /H:MD5,HAVAL(224)". Wszystkie parametry są opcjonalne
! Usunięto problemy z wyborem języka interfejsu

Top

Wersja 1.62.780.7200 (30.11.2011)

! Usunięto błąd ładowania się niewłaściwego języka interfejsu
+ Dodano interfejs w języku włoskim
 Przełącznik wiersza poleceń do wymuszenia uruchomienia programu w języku włoskim to IT
 Na przykład: "HashCodes_x86.exe /lang:it" uruchamia program w języku włoskim

Top

Wersja 1.60.622.8200 (25.06.2011)

! Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu na komputerach w których napędy dysków
 wymiennych były podłączane na interfejsie SATA
+ Okno programu domyślnie jest zawsze na wierzchu. Ułatwia to przeciąganie plików
 Aby zmienić tą opcję kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku tytułu
+ Dodano możliwość dostosowania rozmiaru głównego okna aplikacji
+ Dodano opcję sprawdzania dostępności aktualizacji i możliwości jej pobrania
+ Dodano interfejs w języku chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym i hiszpańskim
 Przełącznik do wymuszenia uruchomienia programu w języku chińskim uproszczonym to zh-CHS,
 chińskim tradycyjnym to zh-CHT, hiszpańskim to es
 Np.: "HashCodes_x86.exe /lang:zn-chs" uruchamia program w języku chińskim uproszczonym

Powrót

Wersja 1.56.270.8500 (07.07.2010)

Wersja 1.54.248.8032 (17.06.2010)

Wersja 1.40.98.8200 (17.01.2010)

Wersja 1.3.72.5315 (21.12.2009)

Wersja 1.1.910.25220 (25.10.2009)

Wersja 1.0.910.19210 (19.10.2009)