Pomoc

Uruchamianie programu

Program posiada możliwość uruchamiania z wiersza poleceń. Oto opis:

HashCodes [/A] [/S] [/T | /V] [/LOG] [/H[:| ]HASH1,HASH2,...] [Dane]
  /A - wyświetla wszystkie funkcje skrótu.
  /S - wartości skrótów są wyświetlane małymi literami.
  /T - [Dane] są traktowane jako zwykły tekst. W przeciwnym przypadku są traktowane
     jako ścieżka do pliku. Dane mogą ale nie muszą być umieszczone w cudzysłowie.
  /V - wyświetla się lista dostępnych napędów CD/DVD.
 /LOG - wszystkie obliczane skróty będą zapisywane w logach w podkatalogu Logs.
     Jeśli dany katalog nie będzie zezwalał na zapis, to logi będą zapisywane
     w katalogu systemowym użytkownika 'Dane aplikacji'.
 /LANG - pozwala wymusić zmianę języka
      de - niemiecki
      en - angielski
      es - hiszpański
      it - włoski
      pl - polski
      sl - słoweński
      zh-CHS lub zh-cn lub zh-Hans - chiński uproszczony
      zh-CHT lub zh-ct lub zh-Hant - chiński tradycyjny

Aby wymusić konkretny język uruchom program z wiersza poleceń. Na przykład: "HashCodes_x86.exe /lang:de" uruchamia program w języku niemieckim. W systemie Windows XP parametr ten nie działa.

  /H - pozwala wymienić funkcje skrótu, np. /H:CRC32,SHA-1

W przypadku funkcji MD6 mamy dodatkowe opcje (czytaj: http://people.csail.mit.edu/rivest/md6_report.pdf). Oto przykład:

HashCodes [/S] [/T | /V] /H[:]MD6 [d[:]256] [/K[:]Klucz] [/L[:]64] [/r[:]104] [Dane]
  /d - ilość bitów w wyjściowej wartości funkcji (1 <= d <= 512)
     (Domyślna wartość: 256).
  /K - klucz (maksymalna długość: 64 znaki) (Domyślna wartość: "" (ciąg pusty)).
  /L - ilość poziomów (maksymalna ilość poziomów) (Domyślna wartość: 64).
  /r - ilość 16-sto krokowych przebiegów w działaniu funkcji kompresującej
     (Domyślna wartość: 40 + [d/4]).

UWAGA: We wszystkich opcjach z parametrem dozwolone są trzy sposoby wypisywania: /d:256, /d256, /d 256 .

Wielkość liter w opcjach nie ma znaczenia.

Program może być używany także osobno tzn. można go skopiować na dowolny nośnik i z niego bezpośrednio uruchamiać.

Powrót

Obliczanie skrótu

Kliknij opcję 'Pokaż wszystkie funkcje' i wybierz funkcję lub kilka funkcji dla której chcesz obliczyć skrót. Przeciągnij plik lub kliknij 'Przeglądaj', aby wybrać plik dla którego zostanie obliczony skrót lub zaznaczacz opcję 'Wprowadź tekst' i wpisz dowolny tekst z klawiatury. Wprowadzony tekst będzie odczytany w standardzie kodowania ANSI. Jeśli chcesz obliczyć skrót dla dysku CD lub DVD, zaznacz opcję 'Oblicz dla dysku CD/DVD' i wybierz odpowiedni napęd.

Kliknij 'Oblicz' w celu wygenerowania skrótu. Pamiętaj, że dla większej liczby funkcji lub dużych plików czas obliczania może wynieść nawet kilka minut. Jednoczesnw obliczanie skrótów zaleca się co najwyżej dla 2 lub 3 funkcji.

Mino iż funkcja jest zaznaczona, to skrót nie będzie już dla niej powtórnie obliczany. Jeśli chcesz powtórnie generować te same skróty przytrzymaj klawisz Shift i kliknij 'Oblicz'.

Trwające obliczenia można wstrzymać i wznowić lub w ogóle przerwać gdy zajdzie taka potrzeba. Po zakończeniu obliczeń czas trwania zostanie wyświetlony na pasku tytułu.

Jeśli chcesz zapisać w logu wynik przyszłych wyliczeń skrótów, a program nie został uruchomiony z lini poleceń z opcją /LOG, to możesz to zrobić przytrzymując klawisz Ctrl i klikając 'Oblicz'.

Powrót

Kopiowanie skrótu do schowka

W celu skopiowania obliczonej sumy, zaznacz ją na liście a następnie użyj skrótu Ctrl+C lub z menu podręcznego wybierz polecenie 'Kopiuj'. Jeśli na liście znajduje sie więcej obliczonych sum można skopiować wszystkie jednocześnie używając polecenia 'Kopiuj wszystko' z menu podręcznego.

W celu porówniania obliczonej sumy z innym zbiorem danych, zaznacz ją na liście a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie 'Kopiuj dla porównania'. Spowoduje to automatyczne skopiowanie sumy w odpowiednie pole celem późniejszej weryfikacji z nowo obliczoną sumą.

Powrót

Zapisywanie skrótu do pliku

W celu zapisania obliczonej sumy, zaznacz ją na liście a następnie użyj skrótu Ctrl+S lub z menu podręcznego wybierz polecenie 'Zapisz'. Plik zostanie zapisany w tym samym katalogu co plik z którego suma została obliczona, o takiej samej nazwie rozszerzoną o nazwę funkcji skrótu. Jeśli chcesz zapisać plik pod inną nazwą i/lub w innej lokalizacji użyj polecenia 'Zapisz jako...'. Jeśli na liście znajduje sie więcej obliczonych sum można zapisać wszystkie jednocześnie używając polecenia 'Zapisz wszystko' z menu podręcznego.

Powrót

Porównywanie skrótów

Jeśli wkleimy skrót w odpowiednie pole w dolnej części programu zostanie on automaycznie porównany z wszystkimi skrótami z listy. Wynik porównania w przypadku pozytywnym będzie zawierał nazwę funkcji skrótu, która na liście wygenerowała identyczny skrót.

Jeśli na liście znajduje się skrót, który chcesz użyć do przyszłego porównania w kolejnym obliczeniu, możesz go szybko skopiować wybierając polecenie z menu pordęczego 'Kopiuj dla porównania'.

Jeśli będziemy chcieli obliczyć skrót dla pliku dla którego już wcześniej zapisaliśmy skrót w pliku, to zostanie on wczytany automatycznie w celu porównania. Plik ze skrótem musi się oczywiście znajdować w tym samym katalogu co plik dla którego chcemy obliczyć skrót. Jeżeli dla tego samego pliku chcemy obliczyć teraz inny skrót to, aby wczytać zapisany skrót dla tego pliku wystarczy przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć 'Przeglądaj'. Jeśli istnieje, zostanie on załadowany automatycznie.

Powrót

Zapisywanie ustawień

Program nie zapisuje w rejestrze systemowym ani w katalogach w celu zapamiętywania ustawień.

Powrót

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Aby wymusić pobranie aktualnej wersji przytrzymaj klawisz Shift i kliknij Sprawdź dostępność aktualizacji.

Aby sprawdzić dostępność wersji beta przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij Sprawdź dostępność aktualizacji.

Domyślnie zawsze jest pobierana ta sama wersja platformy co aktualnie używana. Aby zmienić wersję z 32-bitowej na 64-bitową lub odwrotnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij Pobierz.

Powrót